Dereito Laboral

  • Despedimentos, reclamación de salarios e recoñecemento de dereitos.
  • Sancións.
  • Procedementos e demandas en materia de seguridade social (incapacidades, impugnación altas e baixas médicas derivadas de accidentes de traballo).
  • Clasificación Profesional.