Dereito Mercantil

  • Asesoría de empresas (contratos, reclamacións de cantidade, insolvencias, constitución de sociedades).
  • Contratos de distribución en exclusiva.
  • Indemnizacións por resolución contratos de axencia.
  • Distribución.
  • Franquicias.
  • Impugnación acordos de sociedades mercantís e cooperativas.
  • Dereito cambiario (letras de cambio, cheques e obrigas de pagamento).