Dereito Penal

  • Procedementos no Xulgado de Instrución e Penais (asistencias a detidos).
  • Procedementos Abreviados e Sumarios.
  • Procedementos na Audiencia Nacional.
  • Xuízo de Faltas.
  • Procedemento de Habeas Corpus.