Aviso Legal

INFORMACIÓN XERAL: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A titularidade deste website corresponde a GABINETE DE ESTUDOS XURÍDICOS AVOGACÍA S.L.P., con enderezo na rúa Mercedes Vieito, 1-1º C, 15570 Xuvia-Narón, con número de C.I.F: B70300330, e dedicado á actividade de avogacía e servizos xuridicos baixo o nome comercial, AVOGACÍA.

PROPIEDADE INTELECTUAL E USO DOS CONTIDOS: AVOGACÍA é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual da súa páxina web, así como dos elementos contidos no mesmo (imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación publica, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de AVOGACÍA. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual titularidade de AVOGACÍA. Poderá visualizar os elementos do website e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

PROTECCIÓN DE DATOS: Os datos de carácter persoal que aparecen no website, foron obtidos de forma legal, son obxecto de tratamento automatizado e foron incorporados aos correspondentes ficheiros cuxa titularidade corresponde a AVOGACÍA.

AVOGACÍA adoptou as medidas técnicas e organizativas, e os niveis de seguridade esixidos legalmente conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 15 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, a efectos do exercicio dos dereitos de acceso, de rectificación e de cancelación previstos en devandita lei.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE: AVOGACÍA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade da web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS: AVOGACÍA resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa website, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nela.