Coñécenos

AVOGACÍA – GABINETE DE ESTUDOS XURÍDICOS é un despacho, baixo a forma xurídica de Sociedade Limitada Profesional, composto por avogadas e avogados, ben como outros profesionais, por tanto, pluridisciplinar, que tenciona ofrecer un asesoramento integral alá onde o necesiten e nas principias materias xurídicas.

AVOGACÍA é un despacho que procura asesoramento, asistencia e representación dos seus clientes en negociacións, contratos e actos xurídicos coa finalidade de consolidar os seus dereitos e prever litixios ou prexuízos futuros, así como un servizo de defensa xurídica desde o estudio e a preparación do litixio até a súa terminación ante os Tribunais ou a Administración Pública.

AVOGACÍA, así mesmo, como GABINETE DE ESTUDOS XURÍDICOS pretende servir como lugar de encontro para a reflexión e a aprendizaxe do Dereito, ademais do necesario desenvolvimiento das nosas institucións xurídicas propias. Concibimos este gabinete como un lugar de encontro de profesionais de todas as procedencias e por iso, contamos coa colaboración de diferentes institucións como a universidade e observatorios de dereitos humanos.Avogacía