Dereito Civil

  • Obrigas e contratos.
  • Danos e prexuízos.
  • Herdanzas e testamentos.
  • Arrendamentos.
  • Compravenda.
  • Propiedade Horizontal.
  • Accidentes de tráfico.
  • Dereito inmobiliario, compravendas.
  • Procedementos rexistrais e hipotecarios.
  • Protección da honra, a intimidade e a imaxe.