Dereito de Familia

  • Separacións, divorcios e nulidades.
  • Liquidación sociedade de gananciais.
  • Parellas de Feito.
  • Pensións alimenticias e compensatorias.
  • Expedientes no Rexistro civil.